SDE enginyeria

Centres sanitaris

Centres sanitaris

Garantint la legalitat i la seguretat en projectes de Centres Sanitaris

L’ empresa assessora i tramita les llicències necessàries per a la construcció, reforma o ampliació de centres sanitaris, garantint el compliment de totes les normatives i requisits legals, perquè els pacients puguin rebre l’ atenció que necessiten en un entorn segur i adequat.