SDE enginyeria

Instal·lacions

Instal·lacions

Garantint la legalitat i la seguretat en projectes d'Instal·lacions

L’empresa facilita l’obtenció de les llicències necessàries per a la instal·lació de tot tipus d’infraestructures, com xarxes d’aigua, electricitat, telecomunicacions, etc., assegurant el compliment de les normes de seguretat i medi ambient, perquè els ciutadans puguin gaudir de serveis públics de qualitat.