SDE enginyeria

Llicències d’ activitats

Llicències d’ activitats

Garantint la legalitat i la seguretat empresarial

En un món cada vegada més regulat i orientat cap a la seguretat, l’ èxit de qualsevol empresa depèn en gran mesura de la seva capacitat per complir amb les normatives i requisits legals aplicables. En aquest context, el servei de llicències d’ activitats exerceix un paper fonamental en assessorar i guiar les empreses en la seva recerca d’ operar de manera legal i segura.

  • Anàlisi de Requisits Legals
  • Planificació i Disseny
  • Gestió de Tràmits
  • Inspecció i Certificació
  • Manteniment del Compliment